งานของเรา

Earth Hour 60+

สนับสนุนโครงการ

กระดานสีเขียว

earth hour 2020

กิจกรรม "60+ Earth Hour 2020 ปิดเพื่อโลก เปลี่ยนเพื่ออนาคต" ขอเชิญทุกท่านร่วมปิดไฟ ปิดไฟ ปิดแอร์ ปิดพัดลม และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่ไม่ได้ใช้งาน เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 20.30 - 21.30 น. วันที่ 28 มีนาคม 2563 พร้อมกันทั่วประเทศ

Youtube

CAPTAIN SEA GULL ผู้นำทีมเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกฯ (บางปู) จ.สมุทรปราการ