งานของเรา

Earth Hour 60+

สนับสนุนโครงการ

กระดานสีเขียว

Mangrove Forest Day

ป่าชายเลนพื้นที่สำคัญทางระบบนิเวศ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งหากิน แหล่งหลบภัยของสัตว์บกและสัตว์น้ำ ช่วยรักษาคุณภาพน้ำ ปกป้องแหล่งที่อยู่อาศัยที่สำคัญ ได้แก่แนวปะการังและพื้นที่หญ้าทะเล อีกทั้งยังเป็นแหล่งดูดซับคาร์บอนไดร์ออกไซด์ ที่มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น ตลอดจนเป็นพื้นเศรษฐกิจและแหล่งอาหารที่สำคัญต่อมนุษย์

Toyota Green Town

ศูนย์การเรียนรู้โตโยต้าเมืองสีเขียว อยุธยา สู้ภัยโควิด19

Youtube

CAPTAIN SEA GULL ผู้นำทีมเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกฯ (บางปู) จ.สมุทรปราการ ดูเพิ่มเติม    ไฟล์:YouTube full-color icon (2017).svg - วิกิพีเดีย BNEC channel

รายงานประจำปี/Annual report 2019

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกฯ (บางปู) / Bangu Nature Education Center

Thai vession | English version

ศูนย์การเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและความยั่งยืน “ชีวพนาเวศ” / Toyota Biodiversity and Sustainability Learning Center

Thai version | English version

ศูนย์การเรียนรู้ โตโยต้าเมืองสีเขียว อยุธยา / Toyota Green Town Learning Center (Ayuthaya)

Thai version | English version