บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมรณรงค์สู้ภัยโควิด 19

ในระหว่างวันที่ 14-17 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา

ศูนย์การเรียนรู้โตโยต้าเมืองสีเขียว อยุธยา โดยบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้นำเครื่องอุปโภค ประเภท วัตถุดิบสำหรับการปรุงอาหาร ได้แก่

ข้าวสาร 2,000 กก เนื้อสัตว์ 400 กก ไข่ไก่ 200 แผง น้ำตาล 100 กก น้ำปลา 2 ลัง ภาชนะสำหรับใส่อาหารปรุงสุกชนิดย่อยสลายได้ 10,000 ชิ้น

โดยนำไปมอบให้กับท่านนายกเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เพื่อสนับสนุนโครงการจัดตั้งโรงอาหารช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โรคระบาด (Covid-19)  นอกจากนี้ยัง สนับสนุนแอลกอฮอล์เจล 125 ซีซี จำนวน 500 ขวด และ หน้ากากอนามัยชนิดผ้ามัสลินเคลือบนาโน 1,000 ชิ้น เพื่อใช้สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดอีกด้วย