act1-14-01

ประกาศ

รับสมัครผู้ร่วมงาน

มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) หรือ FEED (Foundation for Environmental Education and for Sustainable Development) ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชน ด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กำกับดูแลและสนับสนุนส่งเสริมศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหลายแห่งในประเทศไทย และดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลายโครงการ มีความประสงค์รับสมัครผู้ร่วมงานในตำแหน่ง ต่อไปนี้

  1. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมศึกษา จำนวน 2 อัตรา

พื้นที่ทำงาน : ประจำศูนย์ศึกษาธรรมชาติที่จังหวัดฉะเชิงเทรา, จังหวัดสมุทรปราการ

คุณสมบัติของผู้สมัคร : ป.ตรี ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา สังคมศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการในการเรียนการสอน การทำกิจกรรมกับเยาวชน การทำค่ายเยาวชน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล จำนวน 1 อัตรา

พื้นที่ทำงาน : ประจำสำนักงานส่วนกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร : ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล เคยทำงานแผนก/ฝ่ายบุคคล จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  1. เจ้าหน้าที่ทำเว็บไซด์และธุรกรรมออนไลน์ จำนวน 1 อัตรา

พื้นที่ทำงาน : ประจำสำนักงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร : ปวช./ปวส. ด้านคอมพิวเตอร์ หรือมีความรู้ด้านการออกแบบเว็บไซด์ การบริหารเว็บไซด์ การทำธุรกรรมออนไลน์

4. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมศึกษา ประจำโครงการ จำนวน 2 อัตรา  

                 4.1  หัวหน้าโรงการ โรงเรียนใหญ่ รอยเท้าเล็ก จำนวน 1 อัตรา

                         คุณสมบัติของผู้สมัคร : ป.ตรี ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการโครงการมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

                 4.2  เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมศึกษา (ประสานงานโครงการและกิจกรรม) จำนวน 1-2 อัตรา

                         คุณสมบัติของผู้สมัคร : ป.ตรี ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

สมัครด้วยตนเอง หรือ ส่งจดหมายสมัครงานระบุตำแหน่ง ดังกล่าวข้างต้น ไปที่ :

มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย)

2549/54 อาคารพหลโยธิน พาร์ค เพลส ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : 02 942 7687 โทรสาร : 02 942 7697 ต่อ 18

หรืออีกช่องทาง

E-mail: hr@feedthailand.org

 

กำหนดการรับสมัคร: ตั้งแต่วันที่  10-30  มีนาคม 2560

สัมภาษณ์: ระหว่างวันที่  1-5 เมษายน 2560