” ร่วมงานกับเรา ” มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน(ประเทศไทย) : FEED Thailand


ประกาศ

รับสมัครผู้ร่วมงาน

มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) หรือ FEED (Foundation for Environmental Education and for Sustainable Development) ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชน ด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กำกับดูแลและสนับสนุนส่งเสริมศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหลายแห่งในประเทศไทย และดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลายโครงการ มีความประสงค์รับสมัครผู้ร่วมงานในตำแหน่ง ต่อไปนี้

 

พื้นที่ทำงาน : ประจำศูนย์ศึกษาธรรมชาติและระบบนิเวศเกษตร Eco Eyes Village จังหวัดนครนายก

ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมศึกษา(อาวุโส)   จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมศึกษา    จำนวน 1 อัตรา

 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก :

 • ปฏิบัติการตามแผนจัดทำหลักสูตรธรรมชาติศึกษา (สิ่งแวดล้อมศึกษา)
 • สำรวจพื้นที่และร่วมวางแผนในการจัดทำและพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
 • สำรวจและร่วมวางแผนจัดทำสถานีศึกษาธรรมชาติและป้ายสื่อความหมาย
 • ร่วมกันวางแผนงานให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา แก่ทุกกลุ่มเป้าหมาย
 • ดำเนินงานในการส่งเสริมโครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาและพัฒนาเป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบปริญญาตรีด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม เกษตร วนศาสตร์ สังคมศึกษา การศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดทำหลักสูตรการศึกษา และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา ค่ายเยาวชน (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีจิตอาสารักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • สามารถทำงานในเขตพื้นที่ ทุกจังหวัด
 • ชอบทำงานด้านวิชาการและด้านการให้บริการ
 • ขับรถได้มีใบขับขี่

 

รายได้และสวัสดิการ : ตามกฎหมายและระเบียบการที่มูลนิธิฯ กำหนด

ผู้สนใจ  :

 • ส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมประวัติส่วนตัว
 • สำเนาหลักฐานการศึกษา
 • รูปถ่าย 1 รูป
 • เงินเดือนที่ต้องการ
 • ผลงานเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ผ่านมา (หากมี)

สมัครด้วยตนเอง หรือ ส่งจดหมายสมัครงานระบุตำแหน่งและพื้นที่ทำงาน ดังกล่าวข้างต้น ไปที่ :

มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย)

2549/54 อาคารพหลโยธิน พาร์ค เพลส ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : 02 942 7687 โทรสาร : 02 942 7697 ต่อ 18

หรืออีกช่องทาง

E-mail: hr@feedthailand.org

 

ดูข้อมูลพื้นที่ได้ที่ Facebook ได้ที่เพจ ดังนี้

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและระบบนิเวศเกษตร Eco Eyes Village, FEED Thailand จังหวัดนครนายก