กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ เกิดจากการบูรณการองค์ความรู้ในพื้นที่ เพื่อเปิดประสบการณ์ที่แตกต่างจากห้องเรียน และประยุกต์ใช้ความรู้ เพื่อสืบเสาะ ค้นหา และหาคำตอบ

ตัวอย่างกิจกรรมที่น่าสนใจ

กิจกรรมประกวดวาดภาพ

กิจกรรมนักสืบติดปีก