ค่ายเยาวชนรักษ์ทะเลไทย ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

camp3-2-01 camp3-3-01 camp3-4-01
 camp3-5-01  camp3-6-01  camp3-7-01
 camp3-8-01  camp3-9-01  camp3-10-01
 camp3-11-01  camp3-12-01  camp3-13-01
 camp3-14-01  camp3-1-01