พลังเยาวชนต้นกล้า ท้ารักษ์ป่าชายเลน

โดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

 camp7-9-01  camp7-8-01  camp7-1-01
 camp7-2-01  camp7-3-01  camp7-4-01
 camp7-5-01  camp7-6-01  camp7-7-01
 camp7-10-01  camp7-12-01  camp7-13-01