ค่ายแกนนำเยาวชน ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา

ร่วมกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

 camp5-4-01  camp5-6-01  camp5-7-01
 camp5-9-01  camp5-1-01  camp5-5-01
 camp5-13-01  camp5-12-01  camp5-11-01
 camp5-10-01  camp5-8-01  camp5-2-01
 camp5-3-01