Trip 1: ปลูกปะการัง สร้างบ้านใต้ทะเลให้สิ่งมีชีวิต

ณ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน สัตหีบ จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2556

1-6-01 1-23-01 1-1-01
1-2-01 1-3-01 1-5-01
1-7-01 1-8-01 1-9-01
1-12-01 1-13-01 1-14-01
1-15-01 1-16-01 1-17-01
1-18-01 1-22-01 1-21-01
1-20-01 1-11-01 1-10-01
1-4-01

ภาพ : https://www.facebook.com/TeaTreeHeart