กิจกรรม Panasonic Eco Relay for Sustainable Earth 2014

ในวันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทย จัดกิจกรรม Wildlife Conservation by Panasonic เพื่อให้พนักงานของบริษัทได้ร่วมกันสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสัตว์ป่าและผืนป่าอันทรงคุณค่าต่อชีวิตของมนุษย์ ร่วมกับมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมทำโป่งเทียมให้สัตว์ป่าและทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่า ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีผู้บริหาร พนักงานในกลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทย และเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ กว่า 500 คน ร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้

025-01 031-01 002-01
 

 

003-01 037-01 011-01
 

 

008-01 040-01 038-01
 

 

039-01 036-01 035-01
 

 

034-01 033-01 032-01
 

 

030-01 029-01 028-01
 

 

027-01 026-01 024-01
 

 

023-01 021-01 020-01
 

 

019-01 018-01 017-01
 

 

016-01 014-01 012-01
 

 

010-01 009-01 007-01