ปลูกป่า…ลดโลกร้อน…เรียนรู้อนุรักษ์ธรรมชาติ โดย สำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง

csr-6-05 csr-6-03 csr-6-04
csr-6-01 csr-6-02 csr-6-08
csr-6-09 csr-6-10 csr-6-07
csr-6-06 csr-6-12 csr-6-11