ปลูกป่า พาดูนก กับบริษัท ฟูจิ ซีรอกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

csr3-6-01 csr3-5-01 csr3-9-01
 csr3-4-01  csr3-11-01  csr3-14-01
 csr3-8-01  csr3-15-01  csr3-12-01
 csr3-10-01  csr3-13-01  csr3-16-01
 csr3-7-01  csr3-1-01  csr3-2-01
 csr3-3-01