ตามรอยล้นเกล้าฯ ด้วยก้าวที่ยั่งยืน โตโยต้าปลูกป่าชายเลน

 csr1-1-01  csr1-7-01  csr1-4-01
 csr1-8-01  csr1-6-01  csr1-5-01
 csr1-3-01  csr1-10-01  csr1-9-01
 csr1-2-01