โตโยต้า จิตอาสาปลูกป่าชายเลน ปีที่ 15

วันที่ 6 กรกฏาคม 2562 พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จเข้าร่วมงานและทรงร่วมปลูกไม้ป่าชายเลน ในโครงการ “โตโยต้า จิตอาสาปลูกป่าชายเลน ปีที่ 15” ที่จัดขึ้นโดยบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ในสถานตากอากาศบางปู ในวันนั้นได้มีการปลูกไม้ป่าชายเลนไปทั้งหมด 50,000 ต้น และ เก็บขยะได้กว่า 2800 กิโลกรัม