บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด

วันคุ้มครองโลก หรือ Earth Day

ในช่วงเดือนเมษายน ของทุกปี เป็นช่วงที่ทั่วโลกนั้นพร้อมใจกันรักษ์โลกและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัท Western Digital (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ได้ทำกิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างโป่งเทียมทั้งหมด 3 แห่ง เพื่อเป็นแหล่งอาหารแก่สัตว์ป่า ทำฝายหินชะลอน้ำในช่วงฤดูฝนที่ใกล้จะถึง จำนวน 1 ฝาย และการทำแนวกันไฟในระยะทาง 500 เมตร โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 70 คน ในสภาพอากาศที่ไม่ร้อนมาก เหมาะสมแก่การออกมาทำกิจกรรมรักษ์โลกไปด้วยกัน