กิจกรรมอื่น ๆ

กิจกรรมที่จัดขึ้นสำหรับหน่วยงาน บริษัท สถาบันการศึกษาที่สนใจในการศึกษาธรรมชาติผ่านกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ซึ่งเนื้อหาการเรียนรู้ในแต่ละครั้งจะปรับให้เข้ากับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนั้น ๆ  ตลอดจนปรับให้สอดคล้องกับพื้นฐานความรู้ อายุ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานนั้น ๆ ได้

ภาพตัวอย่างกิจกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

etc1-title-01 etc2-title-01 etc3_title-01