กิจกรรม “60+ Earth Hour 2021 ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน “
ขอเชิญทุกท่านร่วมปิดไฟ ปิดไฟ ปิดแอร์ ปิดพัดลม และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่ไม่ได้ใช้งาน เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 20.30 – 21.30 น. วันที่ 27 มีนาคม 2564 พร้อมกันทั่วประเทศ

สำหรับกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2021)” จัดขึ้น ณ บริเวณลานสแควร์ D ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ในปีนี้ ถือเป็นการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 แล้ว ร่วมมือจากมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) WWF-ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร พร้อมหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมรณรงค์ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ทั้งการปิดไฟ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว

รวมทั้งสถานที่สำคัญต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวัง วัดอรุณราชวราราม เสาชิงช้าหรือเสาชิงช้า สะพานพระราม 8 และภูเขาทองหรือวัดสระเกศ ตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวไทยของเราด้วย

โดยในปีนี้ เราสามรถลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ 29.4 เมกะวัตต์ ลงปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ 8.4 ตัน และสามารถลดค่าไฟฟ้าลงได้ 68,619 บาท