มหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม

เป็นการจัดงานเพื่อแสดงพลังเชิงบวกของเยาวชนในสังคม เพื่อให้สังคมยอมรับ “พลังเยาวชน” ที่จะร่วมคิด และสร้างสังคมไทยร่วมกับผู้ใหญ่ 
เปิดโอกาส และให้พื้นที่ในการนำเสนอเรื่องราวและผลงานดี ๆ ของเยาวชนที่ได้ใช้พลัง ศักยภาพ ความคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนาตนเอง ผ่านการลงมือทำด้วยความมุ่งมั่น และจริงจัง รวมทั้งแบ่งปันความรู้ ความสามารถให้กับสังคม
นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานและพัฒนาเยาวชนในรูปแบบต่าง ๆ และการสังเคราะห์ความรู้เสนอต่อสังคม

 etc3-15-01  etc3-2-01  etc3-11-01
 etc3-16-01  etc3-14-01  etc3-13-01
 etc3-12-01  etc3-8-01  etc3-7-01
 etc3-6-01  etc3-4-01  etc3-3-01
 etc3-9-01  etc3-10-01  etc3-5-01
 etc3-1-01