กิจกรรมเปิดตัวโครงการโรงเรียนใหญ่ รอยเท้าเล็ก ปี 3 ปทุมธานี

ในวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 และ 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4  ปทุมธานี ร่วมกับภาคเอกชน เปิดตัวกิจกรรมโรงเรียนใหญ่ รอยเท้าเล็ก ปีที่ 3 หรือ Low carbon school network ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและระบบนิเวศเกษตร จ.ปทุมธานี  จากเป้าหมายของโครงการ Earth Hour ที่ว่าจะผลักดันให้ทุกคนเริ่มทำสิ่งที่มากกว่าปิดไฟให้โลกพัก  ด้วยการเริ่มต้นง่ายๆ ด้วยการปรับเปลี่ยนชีวิตประจำวัน นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ของพลังของคนทั่วโลก  จึงเกิดเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง “โรงเรียนใหญ่ รอยเท้าเล็ก หรือ Low carbon school network” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งสร้างสังคมคาร์บอนต่ำในโรงเรียนของเมืองใหญ่ ในปีที่ นี้รวมจำนวน 12 โรงเรียน และเครือข่ายจำนวน  3 โรงเรียน

022-01 021-01 020-01
 

 

019-01 018-01 017-01
 

 

013-01 011-01 009-01
 

 

008-01 007-01 005-01
 

 

004-01 003-01 002-01
 

 

001-01 016-01 015-01
 

 

010-01 012-01 006-01
 

 

014-01
 

about-lcsn3-01

 

ไป http://www.ecocalculator.org