การสนับสนุนโครงการ

มูลนิธิฯ ได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย โดยเฉพาะการสร้างความรู้และปลูกจิตสำนึก ผ่านกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ในห้องเรียนธรรมชาติ ที่ให้ความรู้กับเด็กและเยาวชน ได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ที่พวกเขาอาศัยอยู่

งานนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากบุคคลและองค์กรจำนวนมาก  และปัจจุบัน บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (TMT) ได้เป็นผู้สนับสนุนหลัก ที่มูลนิธิฯ รู้สึกซาบซึ้งและขอบคุณ ที่ให้การสนับสนุนเรามาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ มูลนิธิฯได้รับการสนับสนุนจากบุคคล และองค์กรต่างๆ มากขึ้น เราจึงใช้การปรับเปลี่ยนมูลค่าของสิ่งที่ได้รับการสนับสนุน เทียบเป็นมูลค่าของจำนวนต้นไม้ป่าชายเลนที่ควรจะได้ปลูก  และนำไปเทียบกับขนาดของสิ่งมีชีวิตที่พบในสิ่งแวดล้อมที่ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกฯ บางปู (ศูนย์ศึกษาธรรมชาติที่เป็นฐานหลักของมูลนิธิฯ) สิ่งมีชีวิตที่สำคัญเหล่านี้เป็นสิ่งมีชีวิตที่ที่เกี่ยวข้องกับป่าชายเลนทั้งสิ้น อันได้แก่

  1. หอยแดง [1-10 ต้น]: แม้ว่าหอยแดงจะเป็น ‘สัตว์’ ที่เล็กที่สุดในบรรดาป่าชายเลน แต่ก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีมากที่สุดและสวยงามที่สุดของป่าชายเลน
  2. ปูแสม [11-100 ต้น]: ปูเหล่านี้เป็นที่มาของชื่อบางปู และพบเห็นบ่อยมากในส้มตำ ที่เป็นที่นิยมของคนทั้งชาติ
  3. ปลากระจัง [101-1000 ต้น]: ตัวยาวได้ถึง 30 ซม. ที่จริงแล้วปลากะระจังคือปลาตีนที่ใหญ่ที่สุดของโลกเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับปลากระจังได้ ที่ “กัปตันนกนางนวล” กับสัตว์มหัศจรรย์เหล่านี้ คลิกวิดีโอ
  4. นกนางนวลธรรมดา [=1001-30 000 ต้น]: เป็นสัตว์ที่รู้จักกันดีในบรรดาสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิๆ ซึ่งเป็นนกที่โดดเด่นสำหรับผู้มาเยือนศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกฯ บางปู
  5. วาฬบรูด้า [30 001-∞ MTE]: จัดว่าเป็นวาฬขนาดเล็ก (น้ำหนัก > 20 ตัน) แต่แน่นอนว่า เขาคือยักษ์ใหญ่ในท้องถิ่น โดยมีประชากรอยู่ในอ่าวไทย และมาเยือนอ่าวไทยตอนบนที่บางปูเป็นประจำทุกปี
หอยแดงปูแสมปลากระจังนกนางนวลธรรมดาวาฬบรูด้า
This image has an empty alt attribute; its file name is redsnail-1024x1024.pngThis image has an empty alt attribute; its file name is crab01-1024x1024.pngThis image has an empty alt attribute; its file name is Giant-mudskipper-V401-992x1024.pngThis image has an empty alt attribute; its file name is Gull-1024x1024.pngThis image has an empty alt attribute; its file name is whale01-1024x1024.png
(ยังไม่มีผู้ร่วมบริจาคในระดับนี้)สนับสนุนโดยบุคคล
◆ Thapanapong Bourpin
◆ Serena Windsor-Clive
◆ Sofia Windsor-Clive
สนับสนุนโดยองค์กร
◆ Fulcrum
◆ HITZ 955
◆ Samsung
◆ Advance Wireless Network

สนับสนุนโดยบุคคล
◆ Umaworn Windsor-Clive
สนับสนุนโดยองค์กร
◆ Amore Pacific (Thailand)สนับสนุนโดยองค์กร
◆ Toyota Motor (Thailand)ผู้สนใจสนับสนุนงานของมูลนิธิฯ ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด ขนาดใดก็ตาม ตั้งแต่ หอยแดง ไปจนถึงวาฬบรูด้า สมารถติดต่อเราได้ทาง มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน