นักสำรวจแห่งท้องทุ่ง ตอนย้อนรอยนักสำรวจแห่งท้องทุ่ง