ข้อพึงปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยว

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกฯ (บางปู) ตั้งอยู่ในพื้นที่ของสถานตากอากาศบางปู บริหารจัดการโดยกองทัพบก จึงมีการกำหนดข้อพึงปฏิบัติตามโอกาสต่าง ๆ

โควิด-19

มาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19  ขอให้ผู้มาใช้บริการรับทราบและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ ดังนี้

 1. ตรวจวัดอุณหภูมิที่ทางเข้าหลัก และทางเข้าอื่น ๆ ภายในสถานที่บางแห่ง
 2. สวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะเสมอ ยกเว้นในขณะออกกำลังกาย
 3. รักษาระยะห่างจากผู้อื่น 
 4. มีการเปลี่ยนแปลง จำกัดจำนวนคนที่จะอนุญาตให้เข้ามาใช้พื้นที่
 5. หมั่นล้างและใช้ เจลทำความสะอาดมือ

พื้นที่อนุรักษ์ของศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกฯ (บางปู)

ทางเข้าพื้นที่อนุรักษ์ (ด้านตะวันออกของสถานตากอากาศบางปู)  เป็นเขตควบคุม โดยปกติอนุญาตให้เข้าได้เฉพาะผู้ที่ทำกิจกรรมหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษากับศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกฯ (บางปู) หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกเท่านั้น ผู้ดูนกและผู้มาถ่ายภาพ อาจจะได้รับการอนุญาตให้เข้าใช้พื้นที่ได้ในบางกรณี แต่ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในประกาศนี้ http://www.feedthailand.org/wp-content/uploads/2021/10/BNEC-Guidelines.pdf

ยุง

ในบางครั้ง จะมียุงชุกชุมและสร้างความรำคาญให้กับผู้มาใช้บริการ และที่ผ่านมายังไม่เคยได้รับรายงานจากผู้ใดว่า มีผู้ป่วยจากโรคที่มียุงเป็นพาหะจากพื้นที่นี้ อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำให้สวมเสื้อผ้าที่มิดชิด และ/หรือใช้สารไล่ยุงที่เหมาะสม เพื่อลดความรำคาญจากยุงกัด

การให้อาหารสัตว์

พื้นที่ส่วนใหญ่จะแนะนำว่าไม่ควรให้อาหารแก่สัตว์ (โดยเฉพาะนก) และห้ามกระทำเด็ดขาดในพื้นที่อนุรักษ์ อย่างไรก็ดีการให้อาหารนก (อาหารเสริมที่สัตวแพทย์รับรอง) ที่บนสะพานสุขตาที่มีนกนางนวล และนกบางชนิดในบริเวณนั้น อนุญาตให้กระทำได้ แต่บางครั้งอาจจะต้องระมัดระวังความปลอดภัยของนกและตัวท่านเอง เมื่อมีฝูงนกมากและกลุ่มคนหนาแน่นที่เบียดเสียดกันให้อาหารแก่ฝูงนก 

ข้อแนะนำ: การให้อาหารนกอย่างปลอดภัย และเหมาะสมดูได้จากที่นี่  https://www.youtube.com/watch?v=ZWxIiAzXkBg

Guidelines for Visitors

General

Bangpu Nature Education Centre is located within the Bangpu Recreation Area (BRA) managed by the Royal Thai Army and as such is subject to the RTA’s management guidelines from time to time.

COVID-19

Currently, these mainly concerned restrictions related to COVID-19 control measure, viz.

 1. A temperature check at the entrance and on entry to some other areas
 2. A mask must be work at all times, except when exercising
 3. Social distancing is required
 4. There are changeable conditions regarding the number of people allowed indoors
 5. Frequent hand sanitation is encouraged

RUBBISH

As a matter of policy, BRA has very few locations to dispose of rubbish (see map below). Visitors are expected to take their rubbish with them and not to contribute to the marine waste problems of the land and ocean.

FEEDING OF ANIMALS

In most of the area, the feeding of animals (especially birds) is strongly discouraged and is completely banned in conservation areas. However, on the Suktha bridge Brown-headed gulls (BHG), and incidentally other birds, are permitted to be fed (a veterinary approved food supplement). On occasion there can be many birds and tourists feeding birds in a throng, so care must be taken for yourself, others and the birds. Some advice on suitable BHG feeding practices can be found here [TH]: https://www.youtube.com/watch?v=ZWxIiAzXkBg

MOSQUITOS

At certain times, mosquitoes can be very numerous and a considerable nuisance to visitors. We are not aware of any cases of mosquito-borne diseases being acquired at Bangpu by either visitor nor long-term staff. It is wise to come prepared to be either fully clothed or with a suitable mosquito repellent in order to reduce the nuisance from mosquitoes.

BNEC conservation area

Access to the conservation area (mostly the Eastern portion of the BRA; see map) is restricted. Typically, only guests of the Nature Education Centre or the RTA are permitted into this area. In special cases bird watchers and photographers are allowed restricted access to the area but MUST note, and follow, the guidelines here: http://www.feedthailand.org/wp-content/uploads/2021/10/BNEC-Guidelines.pdf

This map is only as a guide and has no official standing. Grid shows 100⊗100m cells  The Plus Code for the BNEC office is: GM84+X3 Bang Pu Mai, Mueang Samut Prakan District, Samut Prakan

แผนที่นี้ เป็นเพียงแนวทางและไม่มีสถานะอย่างเป็นทางการ มาตราส่วนของแต่ละกริด  คือ 100⊗100 เมตร ตำแหน่งที่ตั้งสำนักงานศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกฯ (บางปู):  GM84+X3 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

 1.  This image has an empty alt attribute; its file name is point-area-e1633582266523.png  พื้นที่อนุรักษ์ของศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกฯ/ BNEC Conservation area
 2.       This image has an empty alt attribute; its file name is BNEC-point.png    สำนักงานศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกฯ/ BNEC office & recyclable bottles disposal point
 3.    This image has an empty alt attribute; its file name is rubbishpoint.png   ที่ทิ้งขยะประเภททั่วไป / General rubbish disposal points
 4.   This image has an empty alt attribute; its file name is bird-watchinh.png  หอดูนก/ Bird-watching hides