ภารกิจกู้โลก

โครงการแยกขยะ กู้โลก จากโรงเรียนคลองปักหลักและโรงเรียนมัธยมนา­คนาวาอุปถัมภ์

เริ่มต้นสร้างความเข้าใจจากจุดเล็กๆ ของเด็กๆ ในโรงเรียน ขยายผลต่อสู่ชุมชนรอบรั้วโรงเรียน และไม่หยุดเพียงแค่ “การแยกขยะ”

แต่คิดต่อเนื่องสู่การนำขยะเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

“ช่วยกันประหยัดพลังงาน มาปั่นจักรยานกันนะคะ” คำเชิญชวนจากเด็กๆ โรงเรียนวัดตะกล่ำ

ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ที่ได้จากการปั่นจักรยานผ่านประสบการณ์ตรงในการใช้จักรยาน ยานพาหนะลดมลพิษ ประหยัดพลังงาน ที่สำคัญเป็นการออกกำลังกายในเวลาเดียวกัน

หนึ่งในภารกิจของเด็กๆ โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ที่ช่วยกันไตร่ตรองและใช้ทรัพยากรบนโลกใบนี้อย่างคุ้มค่า

แม้ว่าเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ที่หลายคนมักจะมองข้าม แต่พวกเขามิอาจมองข้าม และลงมือทำทันที ด้วยการเตือนตัวเองกับการชั่งเศษอาหารที่รับประทานเหลือในแต่ละมื้อ

และยังนำไปหมักเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ แค่นี้เจ้าหนูตัวเล็กๆ ก็ช่วยโลกได้แล้ว