กิจกรรมนักสืบติดปีก

ศูนย์การเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและความยั่งยืน “ชีวพนาเวศ” ร่วมกับ นักวิชาการด้านกีฎวิทยา และ สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย ได้เปิดโอกาสและเชิญชวนน้องๆ นักเรียน หรือผู้ที่สนใจ ร่วมเรียนรู้การศึกษาจำแนกแมลง/แมง และนกเบื้องต้น เพื่อร่วมสำรวจความหลากหลายของแมลง/แมง และนก ภายศูนย์การเรียนรูฯ “ชีวพนาเวศ” ในโครงการได้จัดกิจกรรม “นักสืบติดปีก” ซึ่งตลอด 2 วันที่ผ่านมา เราได้สร้างความทรงจำดี ๆ เปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ เพิ่มการเรียนรู้ในห้องเรียนธรรมชาติที่มีเหล่าต้นไม้ และสัตว์นานาชนิดเป็นสื่อการเรียนรู้ ได้ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ สนุกสนาน สร้างเสียงหัวเราะ รอยยิ้ม ได้มิตรภาพจากเพื่อนใหม่ต่างโรงเรียน สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่น้อง ๆ ได้รู้จักเพื่อนตัวเล็ก ๆ อย่างนก แมง และแมลงต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่บนโลกใบเดียวกันกับเรา แม้จะเป็นสิ่งมีชีวิตตัวเล็ก ๆ แต่ให้ประโยชน์ต่อระบบนิเวศมากมายอย่างที่เราไม่เคยรู้มาก่อน ซึ่งเด็ก ๆ จะได้นำความรู้ไปพัฒนาสิ่งแวดล้อมหรือระบบนิเวศในโรงเรียน นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้หรือเผยแพร่ต่อไปตามวาระและโอกาส